რეკომენდაციები

რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის - ISFED, TI

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისა (ISFED) და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს (TI) მიერ მომზადებული რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის.