პოლიტიკის დოკუმენტები

წინასაარჩევნო დავები: საარჩევნო ადმინისტრაციის აქილევსის ქუსლი

წინასაარჩევნო დავები: საარჩევნო ადმინისტრაციის აქილევსის ქუსლი

ბოლო წლების განმავლობაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა გამჭვირვალობის, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის თუ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. მხოლოდ 2017 წელს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ორი საერთაშორი ...

რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოხატვის შეზღუდვის შესაძლებლობები საქართველოში

რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოხატვის შეზღუდვის შესაძლებლობები საქართველოში

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია მიმოიხილოს რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოხატვის რეგულირების პრაქტიკა და რეკომენდაციები წარუდგინოს საქართველოს ხელისუფლებას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში, საქართველოში, რამდენჯერმე დადგა რელიგიის ...