გამგეობა

თამარა სართანია

თამარ ჩხეიძე

ია ხასაია

მიხეილ კეჭაყმაძე

ივანე ჩხიკვაძე

ბაბუცა პატარაია

ნინო ხითარიშვილი

თამარ გურჩიანი

ნინო ოდიშარია